Styrereferat # 3, Exeter City BIL

Styremøte nr 3, mars 2008.
Sted: Rundt matfatet til Gaff
Tilstede: Kris, Øystein, Eide og Rossi (referent)

Veiene var måkt, insulinet var satt, nystekte vafler, bløtkake og kakao med plenty av krem var servert. Alt var klart for et beslutningsdyktig styremøte:

Referat fra styremøte opprinnelig satt til 16 – 18. november 2007. Tradisjonen tro litt forsinket:

Sak 01 – 2008: ”Valg” av referent
Legg merke til gåsetegn!

Sak 02 – 2008: Hvor og når skal godtgjørelsen for styrearbeidet (kake og pint) tas ut?
Helst på styretur!

Sak 03 – 2008: Regnskap
Godkjent uten merknader

Sak 04 - 2008: Budsjett, fastsettelse av kontingent, nye drakter
Vedtatt uten merknader

Sak 05 – 2008: Styrets årsberetning sesong 2007
Sportslig
Mellomfornøyd med plassering i serien (6. plass)
Misfornøyd med antall scorede mål (7!!)

Ikke sportslige aktiviteter
OK

Sak 06 - 2008: Sportslige mål 2008:
Vi bør score flere mål (målsetning 15!) henviser til fjorårets tabell
Vi bør være på øvre halvdel av tabellen (primært topp tre)
Vi bør satse på seier i supportercupen

Merknad: Eide bryter av møtet kl. 21.03 med spørsmål om noen kan hente smør til vaflene

Sak 07 - 2008 Innkommende forslag:
Fra Øystein: Kjøpe inn vimpler til overrekkelse før hver kamp på Slettebakken og i supportercupen
Vedtatt enstemmig

Fra Torbjørn: Bøter for manglende tilbakemeldinger for ikke å stille på trening på Nordnes.
Overføres til oppkjøringen i forkant av neste sesong, med Torbjørn som koordinator. (Mange hadde blitt fattige denne vinteren!).

Fra Øystein: Husker ikke, men det var et godt forslag!
Vedtatt enstemmig med henstilling om at styremedlemmer og andre bør skrive ned gode forslag!

Sak 08 - 2008 Exeter BIL fortsetter medlemsskapet i kvinnegruppen OTTAR
Vedtatt som følge av at Kristoffer bruker vetoretten

Sak 09 - 2008 Sang: I løpet av 48 timer må vi klare å snekre en sang til en lad som ikke har det
Vi henstiller alle kreative og mindre kreative lads til å legge hodene i bløt.

Sak 10 - 2008 Bruk av Greyhound - penger, 230 pund
Utredes videre (Mumling om å støtte et lokalt fotballtalent i Exeter og gjøre spilleren til Norgesvenn og til vår mann i moderklubben?!)

Sak 11 - 2008 Cider til klubbfest
Saken oversendes Kristoffer

Sak 12 - 2008 Nye medlemskort
Kristoffer ordner

Sak 13 - 2008 Jan får dekket utgifter til materialer til de nye målene han har laget
Vedtatt enstemmig

Sak 14 - 2008 Christian Eide trekker seg fra styret
Kim Hommen utpekes til nytt fast styremedlem og visekaptein. Dels for at han vet hvordan styret arbeider gjennom deltakelse på styreturen. Dels for å tirre Sandviksmafiaen som nå står uten medlemmer i styret. Hommen sendes rekommandert invitasjon til styreverv. Det vil nok sette en støk i krabaten!
Merknad: Eide får boka "Jesus og Judas på samme lag" Solheim / Johannesen, for god innsats på og utenfor banen for Exeter BIL. Denne boka må anmeldes på exeter.no innen rimelig tid.

Nåværende og fremtidige arbeidsoppgaver og arbeidsfordeling:
1. Time to take a stand - kampanjen; følge opp de som skal skrive referat
Utgår, neste sesong?
2. Sponsorer 2008
Cruisespesialisten - dvs. Kristoffer
3. Baneleie / lån for trening våren 2008
Kristoffer
4. Curling
Øystein
5. Snookernights
Rossi
6. Bøtekasse treninger på Nordnes
Torbjørn (neste sesong)

Som om ikke dette var nok, gjorde styret seg travle med å sette opp Bergen Ten, den ultimate lysløypa for tørste Exeter BIL spillere og sympatisører. Lista er som følger:

1. Dr. Wiesner. (Mao. vi anerkjenner fortsatt Sandviken)

2. Dubliners

3. Dr. Livingston

4. Kong Oscar med en obligatorisk dart

5. Vågen pub / Trappen pub. Loddtrekning
(Askeland har dobbeltstemme)

6. Onkel Lauritz

7. Finnegans

8. Biskopen

9. Fotballpuben

10. Victoria

Alle bør gjennomføre denne minst en gang pr. sesong. Styret administrerer gjennomføringen. Regelen er minimum èn alkoholenhet pr. sted

[Tilbake]